Privacy

Mary’skadoshop

De website van Mary’s Kadoshop is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht

Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met Mary’s Kadoshop in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.
Op de website van Mary’s Kadoshop worden links naar andere websites vermeld. Mary’s Kadoshop draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Mary’s Kadoshop verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Mary’s Kadoshop daar wettelijk toe is verplicht.