Gedicht spiegel hand geschilderd

Gedicht spiegel hand geschilderd een vriendin

Gedicht spiegel hand geschilderd lieve opa

Gedicht spiegel hand geschilderd mijn herinnering

Gedicht spiegel hand geschilderd mijn moeder is

Gedicht spiegel hand geschilderd samen